Jak przebiega oczyszczanie wód gruntowych w zbiornikach?

Piasek, glina, biomasa czy produkty ropopochodne zanieczyszczające zbiorniki wodne to poważny problem, który szczególnie często uwidacznia się na terenach poprzemysłowych. Zalegający na dnie brud zagraża glebie, zmniejszając jej wartości użytkowe. W takich przypadkach sama kontrola występujących zanieczyszczeń nie wystarczy. Ważne są też okresowe czynności oczyszczające. W dzisiejszym artykule przedstawimy, jak przebiega oczyszczanie wód gruntowych w zbiornikach. Zachęcamy do lektury.

Metody oczyszczania wody gruntowej

Istnieje kilka metod oczyszczania wody gruntowej, które dobierane są w zależności od rodzaju występujących zanieczyszczeń, a także warunków hydrogeologicznych panujących na terenie, na którym znajduje się oczyszczany zbiornik. Najczęściej odbywa się to poprzez rozpylanie wody w otwartych zbiornikach lub wykorzystanie specjalistycznego sprzętu zrzucanego bezpośrednio do kanalizacji.

Obie metody mają swoje niewątpliwe zalety. Przede wszystkim należy tu wspomnieć, że pierwsza z nich nie wymaga wydobycia zanieczyszczonej cieczy na poziom gruntu. Wszystkie czynności oczyszczające odbywają się wewnątrz zbiornika, co pozwala na niewątpliwą oszczędność czasu. Z kolei w drugim przypadku pompowanie wody brudnej, a następnie oczyszczanie jej przed ponowną iniekcją w gruncie pozwala zatrzymać migrację zanieczyszczeń wewnątrz gruntu, a dodatkowo dokładnie ustalić skład chemiczny szkodliwych związków obecnych w wodzie gruntowej.

Kompleksowe rozwiązania związane z oczyszczaniem wody gruntowej

Decydując się na oczyszczanie wody gruntowej, najlepiej jest zaufać profesjonalnej firmie oferującej dostarczenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na sprawną realizację projektu od początku do końca. Cały proces rozpoczyna się od przygotowania planu remediacji wraz z oszacowaniem możliwego ryzyka. Najważniejsze w tym etapie jest precyzyjne określenie maksymalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń, do którego należy dążyć podczas wykonywania oczyszczania wody w gruncie. Opracowanie dokładnego projektu pozwala dokładnie zaplanować każdy krok realizacji zlecenia, a także przygotować się na ewentualne zdarzenia niepożądane.

Jak wygląda proces oczyszczania wód gruntowych?

Po sporządzeniu precyzyjnego planu działania rozpoczyna się sam proces realizacji zlecenia. W zależności od wybranej metody oczyszczania wykorzystywany jest inny sprzęt. Inwestorzy korzystający z pomocy fachowców nie muszą martwić się o dobór urządzeń i dodatkowej aparatury niezbędnej w trakcie wykonania projektu. Wszystkim tym zajmują się przedstawiciele firmy oferującej kompleksowe oczyszczanie.

Prawidłowy dobór sprzętu do konkretnej metody pracy umożliwia sprawne usunięcie z wody zabrudzeń takich jak piasek, glina, biomasa, mikroorganizmy, metale ciężkie, ropa naftowa i produkty ropopochodne czy inne substancje chemiczne. Po odpowiednim rozmieszczeniu urządzeń na terenie zbiornika oczyszczanie odbywa się właściwie samoistnie. Cały proces wymaga jednak stałego monitorowania zmian w czasie rzeczywistym, co pozwala na błyskawiczną reakcję w momencie wystąpienia problematycznych czynników.