GDYNIA - BYPASS + ODWODNIENIE

GDYNIA – BYPASS + ODWODNIENIE

BYPASS + ODWODNIENIE

W trakcie przebudowy ul. Logistycznej w Gdyni sprzęt firmy UPRENT odpowiadał za odwodnienie koryta Potoku Chylońskiego oraz jednocześnie tymczasowy transport potoku instalacją bypassową po za teren budowy. Pompy UPRENT pozwoliły na wykonanie w terminie najtrudniejszego etapu budowy jakim było osadzenie nowego przepustu na czynnym Potoku Chylońskim.