FIRMA UPRENT

FIRMA UPRENT ZOSTAŁA WYBRANA DO WYKONANIA DOSTAWY WRAZ Z PRÓBNYM ROZRUCHEM POMPY DO NAMUŁÓW I OSADÓW NA PIASKOWNIK ZLOKALIZOWANY W BIAŁYMSTOKU NA UL SKŁADOWEJ

Dostarczona pompa do dredgingu to model DRAGFLOW EL5. Oprócz samej dostawy pompy, firma UPRENT musiała wykonać specjalne adaptery z odpowiednich materiałów wraz z flanszami ciśnieniowymi. Po zamontowaniu pompa została uruchomiona w cyklu manualnym i automatycznym w celu weryfikacji jej prawidłowego działania.