Czym są systemy zabezpieczenia wykopu?

Zabezpieczenia wykopów przed rozpoczęciem robót budowlanych to niezbędny etap każdej inwestycji związanej z pracami ziemnymi. Budowa szczelnego systemu zabezpieczeń jest bardzo ważna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i ekonomicznych. Czym są systemy zabezpieczenia wykopu? Dlaczego ich zastosowanie jest konieczne? Na te pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury.

System zabezpieczenia wykopu – czym jest i z czego się składa?

System zabezpieczenia wykopu to typ specjalnej konstrukcji budowanej stawianej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przeprowadzania prac ziemnych różnego typu. Zabezpieczenia wykopów najczęściej wykonuje się z pojedynczego szalunku lub częściej całego ich zestawu. Dobierane są w zależności od rodzaju gruntu oraz charakteru i tempa przeprowadzanych prac. Jest to szczególnie istotne w przypadku gruntów sypkich, które każdorazowo muszą być zabezpieczone odpowiednim rodzajem szalunków. Warto jednak stawiać je bez względu na rodzaj prac ziemnych, ukształtowanie terenu i grupę ziem. Wybrany system ochrony wykopu musi charakteryzować wzmocniona konstrukcja, zapewniająca optymalną ochronę zarówno gruntom, jak i osobom pracującym wewnątrz wykopu. System zabezpieczenia wykopu jest ważnym elementem wyposażenia wielu firm budowlanych i konstrukcyjnych, które prowadzą prace ziemne różnego typu. Warto pamiętać, że odpowiednio dobrane szalunki do wykopów mogą znacząco zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo pracy w wykopach.

Jakie szalunki do wykopów są wykorzystywane najczęściej?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów szalunków do wykopów, które różnią się od siebie takimi parametrami jak wysokość, długość, grubość i wytrzymałość. Wśród najpopularniejszych z nich warto wymienić:

  • szalunki komory,
  • szalunki segmentowe,
  • szalunki słupowe,
  • szalunki typu box.

Kryteria do budowy zabezpieczenia wykopów

Podstawowymi kryteriami doboru systemów do budowy zabezpieczenia wykopów są:

  • rodzaj gruntu,
  • charakter przeprowadzanych robót.

Uniwersalnym i najczęściej wykorzystywanym rodzajem szalunków są modele typu box, które doskonale sprawdzają się przy budowie zewnętrznych sieci komunikacyjnych. Podstawowy zestaw szalunków typu box składa się z czterech rozpór kompletnych oraz dwóch płyt podstawowych. Umożliwia to skuteczne zabezpieczenie wykopu do głębokości kilku metrów.

Dlaczego stosowanie szalunków do wykopów jest konieczne?

Budowa tymczasowych zabezpieczeń wykopów jest konieczna przy prowadzeniu prac ziemnych na głębokości przekraczającej 1 metr. Jest to szczególnie istotne podczas skomplikowanych prac geotechnicznych, w których wykorzystywany jest ciężki sprzęt. Zastosowanie odpowiednio dobranego systemu szalunków zapewniającego stabilność skarp budowlanych jest bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa osób prowadzących pracę poniżej poziomu gruntu. Rezygnacja z budowy systemów zabezpieczających i tym samym ignorowanie zagrożenia związanego z osuwaniem się gruntów może doprowadzić do problemów z realizacją projektu budowlanego lub – co gorsza – wypadków z udziałem ludzi. Systemy tymczasowych zabezpieczeń wykopów są gwarancją bezpieczeństwa nie tylko dla pracowników, ale także wybudowanych już obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów.

Nie mniej ważny jest również aspekt czysto ekonomiczny. Brak zabezpieczenia w postaci szalunków zmusza inwestora do poszerzenia wykopu w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni do pracy poniżej poziomu gruntu. Generuje to dodatkowe koszty związane z koniecznością przeprowadzenia ponadplanowych robót. W zdecydowanej większości przypadków koszty te są wyższe od wypożyczenia szalunków i wykonania systemu tymczasowego zabezpieczenia wykopu.