Czym grozi nieprawidłowe zabezpieczenie wykopu?

Prowadzenie robót ziemnych zawsze wymaga odpowiedniego przygotowania. Chociaż wielu inwestorów ma przed oczami głównie wykonanie samego wykopu czy też samo odwadnianie wykopów, to przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy bezwzględnie to miejsce zabezpieczyć. Pominięcie tego etapu lub nieprawidłowe przeprowadzenie robót to problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji dla ludzi i środowiska.

Jak wygląda zabezpieczenie wykopu?

Istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie wykopu, w zależności od jego wielkości i głębokości, a także od warunków gruntowych. Najczęściej wykorzystuje się szczelne ścianki z blach stalowych, drewna lub betonu i obłożenie nią wykopu. Ścianki szczelne zapobiegają osuwaniu się ziemi i zabezpieczają wykop przed wodą. Na słabych gruntach z kolei wykorzystuje się pale kotwiące. Wbija się je na obwodzie wykopu, a następnie mocuje siatki czy specjalne maty. W przypadku małych i płytkich wykopów zastosowanie znajdują drewniane lub metalowe stemple. Oczywiście możliwości jest więcej i zawsze należy dobrać je do danej inwestycji. Przed rozpoczęciem kolejnych prac na placu budowy, jak na przykład odwadnianie wykopów, należy pamiętać o ich odpowiednim zabezpieczeniu.

Konsekwencje niezabezpieczonego wykopu

Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopu może spowodować zniszczenie infrastruktury i otoczenia. Mowa tu między innymi o osuwaniu się ziemi, zalewaniu budynków, uszkodzeniu dróg czy mostów. W skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do prawdziwej katastrofy ekologicznej. Oczywiście nieprawidłowo zabezpieczony wykop stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Umyślne lub nieumyślne wtargnięcie w takie miejsce może skończyć się poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. 

Z całą pewnością brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie wykopu to poważne zagrożenie dla otoczenia, infrastruktury, ludzi i zwierząt. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać odpowiednich procedur i korzystać z odpowiedniego sprzętu oraz zatrudniać specjalistów do wykonania i zabezpieczenia.