Czym charakteryzuje się system odwadniania igłofiltrami?

System odwadniania igłofiltrami to popularne rozwiązanie stosowane w celu usunięcia nadmiaru wody gruntowej z jednorodnej i przepuszczalnej gleby. Instalacje igłofiltrowe szczególnie dobrze sprawdzają się w glebach warstwowych i drobnoziarnistych. Czym są igłofiltry? Jak działa i czym charakteryzuje się system odwadniania igłofiltrami? Na te pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury.

Czym są igłofiltry?

Stanowiące najważniejszy element instalacji odwadniającej igłofiltry to nic innego jak rodzaj specjalnych przewodów rurowych zakończonych filtrem z perforacją. Igłofiltry umieszczane są w gruncie na odpowiedniej głębokości (najczęściej 4-6 metrów). Głębokość dobierana jest w taki sposób, aby fragment z perforacją znajdował się poniżej finalnego poziomu wód gruntowych. Igłofiltry pełnią funkcję punktów ujęć wody. Pozyskują wodę z gruntu, a następnie odprowadzają ją z obszaru poddawanego odwadnianiu.

Istnieje kilka rodzajów igłofiltrów, które różnią się pomiędzy sobą długością, średnicą i materiałem wykonania. Najpopularniejszym typem są przewody produkowane z tworzyw sztucznych o długości 6-7 metrów i średnicy 32 lub 60 mm. Igłofiltry dzielą się również ze względu na rodzaj odwiertów. Może być on jednostopniowy (stosowany do podstawowej głębokości wykopów) oraz wielostopniowy (wykorzystywany przy głębszych wykopach).

Z jakich elementów składa się system odwadniania igłofiltrami?

Poza igłofiltrami na kompleksowy system odwadniania składa się jeszcze kilka znaczących elementów. Bardzo ważna jest właściwie dobrana pompa lub zestaw pomp do igłofiltrów, odpowiadający za bieżące zasysanie wody z igłofiltrów oraz odprowadzanie jej w wyznaczone do tego miejsce poza instalacją. Nie mniej istotne są także kolektory ssące, do których podłączane są igłofiltry. Ciąg kolektorów z drugiej strony połączony jest z agregatem pompowym. Można więc powiedzieć, że element ten pełni funkcję pośrednika pomiędzy siecią wbitych w ziemię igłofiltrów a urządzeniem pompującym znajdującym się na powierzchni. Dodatkowymi elementami instalacji są łuki, szybkozłącza, rury przelotowe i węże zrzutowe.

Jak działa system odwadniania igłofiltrami?

Schemat działania systemu odwadniania igłofiltrami nie jest szczególnie skomplikowany. Umieszczane w gruncie igłofiltry pobierają wodę, która transportowana jest poprzez kolektory ssące, a następnie odprowadzana wężem zrzutowym w wyznaczone do tego miejsce. Czynności te nie mogłyby mieć jednak miejsca bez energii wytwarzanej przez agregat pompowy znajdujący się na powierzchni. Poprawne działanie systemu odwodnienia igłofiltrami w największym stopniu zależy od odpowiedniego rozmieszczenia przewodów rurowych w gruncie, a także właściwego doboru urządzeń pompujących. Jeżeli wszystkie etapy prac zostaną wykonane prawidłowo, instalacja będzie w stanie odwodnić grunt do poziomu 4-6 metrów.

Największe zalety stosowania instalacji igłofiltrowych

Odwadnianie igłofiltrami to jeden z najlepszych sposobów na obniżenie poziomu wód gruntowych przed wykonaniem robót budowlanych lub inżynieryjnych. Ze względu na dużą uniwersalność system ten wykorzystywany jest do szeregu prac związanych z okresowym odwodnieniem, odwadnianiem wykopów budowlanych, odwadnianiem geotechnicznym czy pozyskiwaniem wody do wykorzystania w rolnictwie. Do największych zalet instalacji igłofiltrowych należy szybkość montażu, wysoka wydajność oraz zwiększona odporność na zamulanie. Igłofiltry wykonane z tworzyw sztucznych są dodatkowo odporne na korozję i niskie temperatury. Instalacje te wyróżnia również duża funkcjonalność. Jeden zestaw igłofiltrowy można wykorzystać bowiem przy wielu projektach odwadniających.