Co należy rozumieć pod pojęciem bypassu ściekowego?

Pojęcie bypassów zwykle kojarzy się z kardiochirurgią, w szczególności zabiegami po zawale serca. Oczywiście prace kanalizacyjne i ściekowe są dziedziną kompletnie inną, jednak zastosowanie mechanizmów typu bypass ma swoje miejsce również tam. Czym jest bypass i w jaki sposób przy jego pomocy przebiega transfer ścieków? Wyjaśniamy w naszym wpisie.

Co to bypass ściekowy?

Bypass ścieków to nic innego jak tymczasowe lub stałe odprowadzenie ścieków wokół części systemu kanalizacyjnego. Może zostać wprowadzony ze względu na konserwację czy naprawę linii, ale także podczas awarii elementów czy zatoru w rurociągach. Montaż bypassu jest więc szczególnie istotne podczas wszelkich czynnościach dotyczących renowacji lub przebudowy linii wodno-kanalizacyjnej, kiedy to istniejący fragment systemu musi zostać wyłączony z użytkowania. Ich instalacja może przebiegać w różny sposób. Zwykle stosuje się systemy zbudowane z przenośnych pomp i tymczasowych rurociągów. Montaż bypassu ma jeden podstawowy cel: zapewnienie trwałego i prawidłowego oczyszczania lub przesyłania ścieków do oczyszczalni, gdy część systemu kanalizacyjnego jest wyłączona z użytku. 

Zastosowanie bypassów ściekowych

Kiedy wykonuje się transfer ścieków przy pomocy bypassów? Wyróżniamy trzy podstawowe sytuacje.

  • Naprawa lub konserwacja elementów systemu kanalizacji: Bypass ścieków stosuje się w celu swobodnego przeprowadzenia napraw, lub konserwacji elementów kanalizacji, takich jak komory rozdzielcze, rurociągi czy przepompownie. Dzięki niemu ścieki wciąż są przekazywane do oczyszczalni.
  • Usuwanie zatorów: Bypass ścieków wykorzystuje się w przypadku zatorów w systemie kanalizacji, spowodowanych dużą ilością wszelkich zanieczyszczeń. Bypass pozwala na ominięcie zatkanego miejsca.
  • Awaryjne sytuacje: Bypass ścieków stosuje się podczas powodzi w celu uniknięcia uszkodzenia elementów systemu kanalizacji lub zapewnienia ciągłości dostawy ścieków do oczyszczalni.

Bypassy ściekowe znajdują szerokie zastosowanie i są niezbędne podczas wielu prac związanych z systemami kanalizacji.