BYPASS KANALIZACJI SANITARNEJ

BYPASS KANALIZACJI SANITARNEJ

Firma UPRENT dostarczyła na potrzeby przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej pompy wirnikowe do bypassów z pływakami, pozwalające na w pełni automatyczną pracę, pompy tłokowe do obniżenia poziomu zwierciadła wody w celu wymiany rurociągu oraz zabezpieczenia wykopów w postaci boksów 3.5m x 2.4m z nadstawkami 3.5m x 1.4m.