10 Oct 2018

Warszawa - Komora do przewiertu

Jedna z 3 komór 3,0m x 3,0m x 6,2m z ścianami segmentowymi z profili KD6 do przewiertów pod jedną z głównych arterii Warszawy