Aktualności

20 Sep 2019

Łódźkie - Budowa kanalizacji

Wynajem szalunków typu BOX na budowę kanalizacji oraz komory o wymiarach 8,0x4,0x6,2 m do obsadzenia studni. Łączna długość zaszalowanego wykopu to ponad 80m.

Czytaj więcej
13 Sep 2019

Pomorskie - Przebudowa infrastruktury podziemnej Port Północny Gdańsk

Pomorskie - Przebudowa infrastruktury podziemnej Port Północny Gdańsk

Czytaj więcej
30 Aug 2019

Pomorskie - Przebudowa Kanalizacji w miejscowości Goręczyno

Pomorskie - Przebudowa Kanalizacji w miejscowości Goręczyno

Czytaj więcej
23 Aug 2019

Warszawa - Budowa POW Bypass

Wykonanie i utrzymanie instalacji zastępczego pompowania ścieków wraz z wynajmem pomp przez

firmę UPRENT Sp. z o.o. na by-pass ścieków przy ul. Rosoła w Warszawie na budowie S2 POW.

Do pracy przy zastępczym układzie pompowania ścieków zastosowano dwie pompy HIDROSTAL E0

5Q o maksymalnej wydajności ok. 300m3/h każda, plus pompa spalinowa BA150E jako rezerwowa o

maksymalnej wydajności ok. 470 m3/h, która w razie przekroczenia ustalonego poziomu ścieków

załącza się automatycznie. Bypass podpięty został do układów telemetrii dzięki czemu możliwe jest zdalne sprawdzenie wszystkich parametrów poprzez przeglądarkę albo SMS-y.

Czytaj więcej
16 Aug 2019

Pomorskie - awaryjne rozstawienie zapór przeciwpowodziowych

Pomorskie - awaryjne rozstawienie zapór przeciwpowodziowych Gdańsk Neptun Park

Czytaj więcej
09 Aug 2019

Warszawa - Budowa POW

Wynajem pompy o dużej wydajności (470 m3/h) celem odpompowania wody z igłostudni zabitych przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy.

Czytaj więcej
02 Aug 2019

Pomorskie - Remont kanalizacji w Gdyńskim Porcie

Pomorskie - Remont kanalizacji w Gdyńskim Porcie

Czytaj więcej
26 Jul 2019

Warszawa – POW

Wynajem pomp tłokowych z zestawem igłofiltrów dla firmy GP Mosty na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy celem odwodnienia wykopów w czasie wykonywanych prac związanych z instalacjami sieci sanitarnych.

Czytaj więcej
19 Jul 2019

Pomorskie - Skanska Budowa drogi DW222

Skanska - Budowa drogi DW222 , odwodnienie obiektów inżynierskich oraz towarzyszącej infrastruktury podziemnej.

Czytaj więcej
12 Jul 2019

Warszawa – Most Południowy

Dostarczenie zestawu pomp zatapialnych dla procesu balastowania na budowie Mostu Południowego w Warszawie. Wymagana wydajność pompy to ok. 80 m3/h przy 20 m podnoszenia i 80m zrzutu.

Czytaj więcej