GDAŃSK – TYMCZASOWY BYPASS KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tymczasowa instalacja wspomagająca pracę przepompowni kanalizacji deszczowej w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy.  Neptun Park Gdańsk