CHORZELE – BUDOWA MOSTU

Wynajem pompy z zestawem igłofiltrów wraz z usługą montażu, do odwodnienia wykopu pod budowę przyczółków mostu na trasie budowy obwodnicy miasta Chorzeli.