Blog

Jakie węże najlepiej sprawdzają się przy usuwaniu wody?

Jednym z najważniejszych akcesoriów do pomp są węże. Bez nich niemożliwa byłaby praca między innymi pomp szlamowych, które zasysają wodę…

Czytaj dalej

Co należy rozumieć pod pojęciem bypassu ściekowego?

Pojęcie bypassów zwykle kojarzy się z kardiochirurgią, w szczególności zabiegami po zawale serca. Oczywiście prace kanalizacyjne i ściekowe są dziedziną…

Czytaj dalej

Kiedy wynajem igłofiltrów jest opłacalny?

Instalacje igłofiltrowe wykorzystuje się przede wszystkim w celu obniżania poziomu wód gruntowych. Głównie znajdują zastosowanie przy odwadnianiu różnego rodzaju wykopów…

Czytaj dalej

Pompy odwadniające – urządzenia do usuwania skutków powodzi

W wyniku widocznych gołym okien zmian klimatycznych na terytorium naszego kraju coraz częściej obserwowane są gwałtowne zjawiska pogodowe związane z…

Czytaj dalej

Jak usunąć wodę zalegającą w wyniku podtopień?

Coroczne roztopy, gwałtowne ulewy, awarie sieci wodociągowej, uszkodzone dachy czy nierozważni sąsiedzi – wszystko to może być przyczyną zalania budynku….

Czytaj dalej

Kluczowe parametry brane poduwagę w projektach pompowania

Odwadnianie wykopów budowlanych, usuwanie wody z terenów zalanych w wyniku podtopień i powodzi, bypassy ścieków czy tłoczenie płynów specjalnych –…

Czytaj dalej

Pompa szlamowa i jej zastosowanie

Wśród wielu dostępnych na rynku typów pomp osobną grupę stanowią modele wykorzystywane do usuwania cieczy o zwiększonej zawartości cząstek stałych….

Czytaj dalej

Z czego składają się zestawy igłofiltrowe?

Istnieje kilka metod kompleksowego odwadniania terenu. Jedną z najpopularniejszych z nich jest system odwadniania igłofiltrami. Wykorzystanie instalacji igłofiltrowej umożliwia pozbycie…

Czytaj dalej

Przy jakich projektach najlepiej sprawdza się odwodnienie igłofiltrami?

Odwodnienie igłofiltrami to jeden z najpopularniejszych systemów odwadniania. Wynika to z jego licznych zalet. Jest to system bardzo uniwersalny, gwarantujący…

Czytaj dalej

Jakie pozycje ulegają zmniejszeniu stężenia w procesie obróbki wód gruntowych?

Wśród urządzeń wykorzystywanych do tłoczenia wody oraz innych cieczy w domu i przemyśle dużą popularnością cieszą się pompy zatapialne. Wynika…

Czytaj dalej

Znaczenie i zastosowanie szalunków do wykopów

Według obecnie obowiązujących przepisów prawnych wykonanie tymczasowych systemów ochrony wykopu jest konieczne przy niemal wszystkich projektach budowlanych, w których prace…

Czytaj dalej

Jak przebiega oczyszczanie wód gruntowych w zbiornikach?

Piasek, glina, biomasa czy produkty ropopochodne zanieczyszczające zbiorniki wodne to poważny problem, który szczególnie często uwidacznia się na terenach poprzemysłowych….

Czytaj dalej

Oddział Wrocław Wystartował

Otwarcie nowego oddziału firmy UPRENT we Wrocławiu Z przyjemnością informujemy, że nowy oddział firmy UPRENT we Wrocławiu właśnie wystartował. Wrocławska...

Czytaj dalej

Na jakie parametry należy zwracać uwagę przy wyborze pompy?

Na rynku istnieje wiele rodzajów pomp, które różnią się pomiędzy sobą istotnymi parametrami. Podstawowym kryterium podziału jest oczywiście sposób wykorzystania,…

Czytaj dalej

Czym są systemy zabezpieczenia wykopu?

Zabezpieczenia wykopów przed rozpoczęciem robót budowlanych to niezbędny etap każdej inwestycji związanej z pracami ziemnymi. Budowa szczelnego systemu zabezpieczeń jest…

Czytaj dalej

Popularne rodzaje szalunków do wykopów

Szalunki do wykopów to konstrukcje wykorzystywane do budowy tymczasowych zabezpieczeń wykopów podczas przeprowadzania rozmaitych prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych czy inżynieryjnych….

Czytaj dalej

Charakterystyka i zastosowanie pomp specjalnych

Wśród dostępnych na rynku pomp przemysłowych szczególne miejsce zajmują pompy specjalne. To grupa urządzeń o rozmaitych parametrach. W zależności od…

Czytaj dalej

Czym charakteryzuje się system odwadniania igłofiltrami?

System odwadniania igłofiltrami to popularne rozwiązanie stosowane w celu usunięcia nadmiaru wody gruntowej z jednorodnej i przepuszczalnej gleby. Instalacje igłofiltrowe…

Czytaj dalej

Popularne systemy odwadniania

Sposobów na obniżenie poziomu wód gruntowych i pozbycie się nadmiaru wody przy okresowym odwadnianiu lub przed rozpoczęciem prac budowlanych jest…

Czytaj dalej

Jak dobrać odpowiednią pompę zatapialną?

Pompy zatapialne to popularna grupa pomp do zastosowań domowych i przemysłowych. Ze względu na liczne zalety urządzenia te stanowią podstawowe…

Czytaj dalej

Zastosowanie pomp wirnikowych o wysokiej odporności na ścieranie

Pompy wirnikowe to urządzenia o dużej mocy i wysokiej odporności na ścieranie wykorzystywane podczas prac związanych z pompowaniem zarówno wody…

Czytaj dalej

Jakie są korzyści bezobsługowego bypassu ścieków?

Budowa obejść linii kanalizacyjnych w postaci bezobsługowych bypassów ścieków to tymczasowe rozwiązanie stosowane w przypadku konieczności wyłączenia danego fragmentu sieci…

Czytaj dalej

Gdzie stosuje się pompy rotacyjne wyporowe?

Pompy rotacyjne wyporowe o wysokim przelocie swobodnym to urządzenia o szerokim zastosowaniu. Chętnie wykorzystywane są w niemal każdej gałęzi przemysłu,…

Czytaj dalej

Jak działają samozasysające pompy membranowe?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pomp różniących się pomiędzy sobą budową i zastosowaniem. Jednym z popularnych typów tych urządzeń…

Czytaj dalej